Poezja Anny Rudawcowej

Poezio de Anna Rudawcowa

Ni prezentas versaĵojn de poetino Anna Rudawcowa (patrino de unu el glivice'aj esperantistoj) tradukitajn en Esperanton. Versaĵoj estas en du lingvaj versioj: pola kaj esperanta.

Prezentujemy wiersze poetki Anny Rudawcowej (matki jednego z gliwickich esperantystów) przetłumaczone na język esperanto. Wiersze są w dwóch wersjach językowych: polskiej i esperanckiej.

Ni kore dankas al ĉiuj tradukistoj kaj invitas al legado !

Serdecznie dziękujemy wszystkim tłumaczom i zapraszamy do czytania !


Polski Związek Esperantystów - oddział Gliwice (Pola Esperanto Asocio - filio Gliwice), ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
esperanto­_gliwice@poczta.onet.pl