Gliwicka Randka Użytkowników i Praktyków Esperanta

Odbywa się od 1997 roku, w listopadzie. Spotkanie trwa od 3 do 5 dni. W randce uczestniczy wielu esperantystów z całej Polski, a także obcokrajowcy.
W uroczystym otwarciu GRUPE biorą udział również przedstawiciele władz naszego miasta. Mimo szarych listopadowych dni, na naszej randce panuje pogodna atmosfera. Spotykamy przyjaciół, rozmawiamy przy kawie w esperanto, uczestniczymy w różnych prelekcjach, oglądamy esperanckie filmy, słuchamy esperanckich wierszy, śpiewamy itp.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w gliwickiej randce !

Jam deknaŭ foje en novembro esperantistoj elektis la sudpolan urbon Gliwice por partopreni la tradician renkontiĝon GRUPE. Venis ĉirkaŭ 40 esperantistoj el kelkaj polaj urboj kaj gastoj el najbaraj landoj Ĉeĥio, Slovakio kaj Ukrainio.
En la malfermo de la aranĝo partoprenis reprezentantino de la Urba Konsilantaro.
Dum tritaga aranĝo partoprenantoj povis aŭskulti kelkajn prelegojn kaj renkontiĝis kun interesaj travivaĵoj de la partoprenantoj. Nia gasto Michail Lineckij el Ukrainio interese rakontis pri sia ĉefurbo Kievo kaj montris la interesajn ĝiajn vidindaĵojn. Parolis pri situacio en nia orienta najbara lando, kiu interesis multajn el ni. Stano Marĉek el Slovakio, eksa ĉefredaktoro de mondkonata revuo "Esperanto", rakontis pri sia e-eldonejo. Prezentis la eldonitajn librojn kaj diskojn kaj rakontis pri eldonitaj konataj de ĉiuj (ne nur infanoj) fabeloj. Kiel ano de organiza komitato informis partroprenantojn ankaŭ pri proksimiĝanta UK-o en slovakia Nitro. Konata pilgrimanto Adam Leżak interese rakontis pri survojaj problemoj dum sia somera pilgrimado, laŭ la itinero de Sankta Olafo en Norvegio. Nia kluba kolego Aleksander Zdechlik rakontis pri siaj rememoroj dum kvinmonata restado en konata esperantista centro "Bona Espero" en Brazilo.
Lokaj esperantistoj montris al niaj gastoj interesaĵojn de nia urbo kaj ĉirkaŭaĵo. Kompreneble la ĉefa punkto de vespera urba trarigardo estis nia mondkonata "glivice'a Eifel turo" - masto de glivice'a radiostacio.
Multe el partoprenantoj promesis veni denove venontjare por festi kune jubilean 20-an aranĝon GRUPE.

Preparis: Stanislaw Mandrak

      

      początek
Polski Związek Esperantystów - oddział Gliwice (Pola Esperanto Asocio - filio Gliwice), ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice
esperanto­_gliwice@poczta.onet.pl